Region Jnkpings ln Specialiserat kliniskt kunskapsstöd
www.domannamn.se

Referensgrupp, specialiserat kliniskt kunskapsstöd, region Jönköpings län

Conny Thålin
Informatör, Informationsavdelningen
Regionledningskontoret
Region Jönköpings län

Gun Ljungqvist
Adm samordnare
Regionledningskontoret
Region Jönköpings län

Jan-Erik Karlsson
Ordförande i ledningsgrupp för
Regionala vårdriktlinjer

Kerstin Adolfsson
Utredare, Vårdtjänster
Regionledningskontoret
Region Jönköpings län

Staffan Ekedahl
Faktakoordinator, distriktsläkare
Regionledningskontoret
Region Jönköpings län

Susanne Yngvesson Strid
Utredare/processledare
Regionledningskontoret
Region Jönköpings län

Uppdaterad: 2017-04-27
Emma Rosenquist, Kvinnokliniken Länssjukhuset Ryhov, Kirurgisk vård