Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Huvud- och halscancer, handläggning enligt standardiserat vårdförlopp

Vårdförloppet gäller vuxna > 18 år.

Syftet med standardiserade vårdförlopp (SVF) är att cancerpatienter ska uppleva en välorganiserad, helhetsorienterad professionell vård utan onödig väntetid oavsett var i landet patienten söker vård.

Oavsett var misstanken uppstår ska patienten remitteras till närmaste öron-, näs- och halsmottagning för bedömning.
Beslut om handläggning enligt SVF sker först efter bedömning av öron-, näs- och halsspecialist.

Innehåll på sidan:

Vårdnivå och remiss

Symtom som ska föranleda misstanke

Nedanstående symtom hos vuxna ska ge misstanke om huvud- och halscancer. Symtomen är mycket olika för de olika tumörlokalerna.

 • Nytillkommen förstorad lymfkörtel eller knuta på halsen som inte varierar i storlek.
 • Ensidig nytillkommen nästäppa som inte växlar sida.
 • Ensidig återkommande blodig sekretion från näsan.
 • Synlig eller palpabel tumör i näsa, munhåla eller svalg.
 • Heshet i mer än 3 veckor utan förbättring.
 • Sväljbesvär eller klumpkänsla med smärta upp mot öronen.
 • Sår i munhåla, på tunga eller läppar som inte läker (>3 veckor).
 • Ensidig serös mediaotit (otosalpingit).
 • Knuta i spottkörtel.

Om patienten har ett eller flera av ovanstående symtom ska remiss skickas samma dag till närmaste öron-, näs- och halsmottagning med mottagande redan samma dag. Använd remissmallen ”Standardiserat vårdförlopp ÖNH” i Cosmic eller märk remissen med ”Standardiserat vårdförlopp”.

Vid osäkerhet ska öron-, näs- och halsmottagning kontaktas för konsultation.

Huvud- och halscancer förekommer i spottkörtel hos barn under 10 år och i nasofarynx hos tonåringar. Knöl i spottkörtel hos barn och ensidig serös mediaotit hos tonåringar utan kronisk öronsjukdom ska därför föranleda misstanke om cancer och remitteras på sedvanligt sätt, utanför det standardiserade vårdförloppet.

Den som skriver remissen ska informera patienten om att det finns anledning att misstänka cancer, vad som händer i nästa steg och vilka väntetider patienten kan förvänta sig (kallas inom 5 kalenderdagar).

Remissen ska innehålla:

 • anamnes, ange särskilt symtom eller fynd som ligger till grund för välgrundad misstanke

     -företagen utredning

     -allmäntillstånd och samsjuklighet

     -tidigare sjukdomar och behandlingar *

     -läkemedel

     -social situation, eventuella språkhinder, tolkbehov eller funktionsnedsättningar * 

     (* ska vara infört i Cosmic under Gemensamma dokument)

 • rökning
 • kontaktuppgifter för patienten inklusive mobiltelefonnummer

Fastställt: 2015-11-05

Reviderad: 2020-04-17

Giltigt till och med: 2022-04-17

Fastställt av: Medicinsk programgrupp öron, näsa och hals och primärvård

Ansvarig grupp: Öron, näsa och hals

Granskat av grupp: Öron, näsa och hals

Kontaktperson för innehåll:

Maria Adamsson, Överläkare, Öron- näs-halsklin Jkp län, Kirurgisk vård

Thomas Arvidsson, Distriktsläkare, Bra Liv Nässjö vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv

Författare:

Uppdaterad: 2020-04-22
Åsa Pettersson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv