Region Jnkpings ln Regelverket Hjälpmedel i Jönköpings län
plus.rjl.se/hjalpmedel

TENS

För vem?


TENS-apparat kan förskrivas kan till person

  • som har akut eller långvarig smärta.
  • som har smärtor under graviditet och förlossning.
  • som har urininkontinens eller avföringsinkontinens.

Mål med hjälpmedlet


  • Smärtlindring.
  • Minskade inkontinensbesvär.

Förskrivare


Läkare. Sjukgymnast, sjuksköterska och barnmorska efter genomgången utbildning inom TENS eller i samråd med läkare.

Antal


Endast en utrustning kan förskrivas.

Uppföljning


Uppföljning enligt förskrivingsprocessen.

Eget ansvar


Patienten betalar en egenavgift på 150 kr/månad. Avgiften debiteras efter 3 veckors prövotid. Egenavgiften ingår i högkostnadsskydd för hjälpmedel på 1800 kronor per år. För personer som förskrivs TENS under graviditet eller i samband med förlossning gäller en engångsavgift på 300 kronor för hela låneperioden. I egenavgiften ingår elektroder. Batterier och eventuell gel bekostas av personen själv.

Isokoder


042706 Stimulator för smärtlindring
042709 Muskelstimulatorer som ej används som ortoser

Läs mer


 

Sortiment


TENS-apparater

 

Hjälpmedelscentralens kundservice

010-242 87 00

Hjälpmedelscentralen
Länssjukhuset Ryhov, hus P5
551 85 Jönköping

Hjälpmedelscentralen

Kontakt

Kontakta den enhet som ansvarar för behandlingen

 

websesam

Inloggning WebSesam (nytt fönster)

Hjälpmedel på 1177 Vårdguiden


Råd om vård dygnet runt, 1177.se
(nytt fönster)

plus.rjl.se/fakta

Uppdaterad: 2017-07-31
Lovisa von Goes, Hjälpmedelscentralen Jönköping, Verksamhetsstöd och service