Region Jnkpings ln Specialiserat kliniskt kunskapsstöd
www.domannamn.se

Processgrupp Hjärtsjukvård

Lista över övergripande processgrupp som finns inom Region Jönköpings län.

De medicinska program/processgrupperna är länsövergripande och underställda sjukvårdens ledningsgrupp. Gruppernas huvuduppgift är att främja samverkan och samordning mellan olika verksamheter och vårdnivåer.

Läkare

Jörg Lauermann
Medicinkliniken, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Patric Karlström
Medicinkliniken, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Regina Lindberg
Medicinkliniken, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Jan Thollander
Medicinkliniken, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

David Kusiak
Medicinkliniken, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Anne-Marie Suutari
Medicinkliniken, Höglandssjukhuset, Eksjö

Melinda Csegedi
Medicinkliniken, Höglandssjukhuset, Eksjö

Martin Stefanik
Medicinkliniken, Värnamo sjukhus

Sjuksköterskor

Pia Junelind Klang
Medicinkliniken, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Emma Hag
Medicinkliniken, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Helen Warin
Medicinkliniken, Höglandssjukhuset Eksjö

Birgitta Stenbäck
Medicinkliniken, Höglandssjukhuset Eksjö

Gunilla Kvarnvik
Medicinkliniken, Värnamo sjukhus

Monica Cederblad
Medicinkliniken, Värnamo sjukhus

Gunilla Enocsson
Medicinkliniken, Värnamo sjukhus

Medicinsk diagnostik

Patrik Skogward
Överläkare, verksamhetschef
Klinisk fysiologi, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Mer information

Detta är en fördjupning till Hjärtsjukvård

Uppdaterad: 2017-03-13
Gun Ljungqvist, Resursenheten, Psykiatri rehab o diagnostik