Region Jnkpings ln Specialiserat kliniskt kunskapsstöd
www.domannamn.se

Warfarinbehandlade patienter

Allmänna råd (vid hjärtinfarkt):

  • Ta ett INR och sätt ut warfarin
  • Prioritera att ge trombocythämmande läkemedel (ASA, klopidogrel).
  • För patienter med stark indikation för warfarin, värdera individuellt vid vilket INR lågmolekylärt heparin ska sättas in.
  • Coronarangiografi kan övervägas om INR ≤2,5 om radialispunktion kan utföras. Diskutera vid behov med PCI-operatör.

Behandlingsrekommendationer för patienter med Ischemisk hjärtsjukdom och samtidig indikation för behandling med Waran (pdf, nytt fönster)

Mer information

Detta är en fördjupning till Före coronarangiografi och PCI

Uppdaterad: 2017-04-27
Emma Rosenquist, Kvinnokliniken Länssjukhuset Ryhov, Kirurgisk vård