Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Obstipation - palliativ vård

Innehåll på sidan:

Vårdnivå och remiss

Allmän palliativ vård i första hand. Kontakta enhet med kompetens i specialiserad palliativ vård om symtomlindring inte uppnås (VAS>3).

Diagnostik och utredning

Förstoppning är ett vanlig förekommande problem som påtagligt försämrar patientens välbefinnande och livskvalitet. Kan dessutom ge upphov till illamående och smärta.

Kom ihåg att fråga patienten om hur avföringen fungerar! Patienten säger oftast inte ifrån förrän förstoppningen är ett faktum.

Analys

När hade patienten avföring senast? Mängd och utseende.

 • Hur har tarmfunktion varit tidigare i livet?
 • Är tarmtömningen smärtsam?
 • Finns adekvata hjälpmedel, exempelvis toastolsförhöjning?
 • Gå igenom kost och medicinering.
 • Vilka laxantia har prövats - fungerar de?
 • Bukundersökning med palpation av buk och rektum.
 • Har patienten opioidbehandling?

Orsaker

 • Läkemedel som minskar tarmens rörelser (opioider, antikolinergika).
 • Urinretention
 • Metabola orsaker så som hyperkalcemi, hypokalemi, hypothyroidism
 • Minskat vätskeintag – fiberfattig kost
 • Immobilisering
 • Obstruktion – hinder i eller nära tarmen (tumör)
 • Smärta vid toalettbesök

Symtom

 • Magsmärtor (ej direkt effekt av morfin)
 • Nedsatt aptit
 • Illamående och kräkning
 • Fekalom – ansamling av hårda fekalier i ändtarmen
 • Förstoppningsdiarre

Behandling

Kost och omvårdnad

 • Katrinplommon och färsk mogen frukt, exempelvis päron och kiwifrukt
 • Katrinplommonjuice
 • Katrinplommonpuré
 • Frukt, bär och grönsaker, gärna i kokt form.
 • Produkter med hög koncentration av lactobaciller så som Hälsofil, Proviva och Dofilus
 • Ökad vätsketillförsel om patienten är dehydrerad

Utnyttja tarmreflexer efter måltid och försök få till stånd ett toalettbesök efter frukost varje dag. Promenader, byte av position och så vidare bör stimuleras.

Läkemedel

Osmotiskt läkemedel (som Movicol och Forlax) prövas. Börja med 1 påse 2-3 gånger dagligen. Vid utebliven effekt kan dosen Movicol ökas till upp till 8 påsar under en dag. Kan även lösa fekalom.

Rektalt tillförda läkemedel kan behöva användas. Pröva Mikrolax alternativt Dulcolax. Verkar endast om avföring finns i rektum.

Vid hård avföring i rektum kan större volym behövas så som Klyx alternativt vattenlavemang.

Ett alternativ är, så kallat Visbylavemang: ½ liter standardmjölk ljummas. Tillsätt två matskedar sirap. Lavemanget ges via lavemangpåse.

Vid svår förstoppning kan Paraffinemulsion testas. Paraffin har en mjukgörande och smörjande effekt. Ges som startdos 10-15 ml per oralt, 1-2 gånger per dag, i en vecka. Därefter varannan dag. Utvärdera.

Opioidbehandling och förstoppning

När opioidbehandling inleds bör laxantia sättas in. Börja med Cilaxoral som ökar peristaltiken. Startdos kan vara 5 droppar till natten. Höjs vid behov. 30-40 droppar per dygn är inte ovanligt. Vid stora doser kan behandlingen delas upp på två tillfällen per dag. Om otillräcklig effekt kan osmotiskt verkande läkemedel läggas till, se ovan.

Vid opioidrelaterad obstipation, som inte kan lösas med ovanstående åtgärder, överväg byte till Targiniq, (OBS! kostnaden).

Tablett Moventig alternativt injektion Relistor kan ges, detta gärna i samråd med PVE.  
OBS! Kontraindicerat vid subileus/ileustillstånd.

OBS! Bulkmedel (Vi-Siblin, Lunelax, Inolaxol etc.) ska inte användas då de kan förvärra obstipationen. Dessa läkemedel kräver ökat intag av vätska vilket oftast är svårt för den sjuke att uppfylla.

Tänk på att ändra laxantiadoseringen om opioiddosen justeras!

Fastställt: 2016-02-02

Reviderad: 2020-02-04

Giltigt till och med: 2022-02-04

Fastställt av: Medicinsk programgrupp primärvård

Ansvarig grupp: Palliativ vård

Granskat av grupp: Palliativ vård

Kontaktperson för innehåll:

Birte Lücht, Distriktsläkare, Bra Liv Hälsan 1 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv

Författare:

Referenser

 • Det finns inga hopplösa fall, Gunnar Eckerdahl
 • Palliativ medicin, Peter Strang, Barbro Beck-Fries
 • "Lilla Smärtis", Bertil Axelsson
 • Palliativ behandling och vård, Stein Kaasa
Uppdaterad: 2020-02-05
Åsa Pettersson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv