Region Jnkpings ln Specialiserat kliniskt kunskapsstöd
www.domannamn.se

Postoperativ vård efter klaffoperation

Tempkontroller följs regelbundet. Kontroll av operationssår och suturtagning (dränsuturer ut efter 10 dagar). Omläggning vid behov. Vid öppna sår eller andra infarter tas MRB-screening.

God smärtlindring eftersträvas, analgetica trappas ned individuellt. Näringsintaget följs då det ibland är svårt att få tillbaka matlusten efter operation. Näringsdryck gånger flera dagligen.

För Waran-behandlade patienter följs INR. Patienten får information av sjuksköterska från AVK-mottagningen före hemgång.

Uppföljning via sköterskestyrd kranskärls-mottagning efter 2 veckor och återbesök till hjärtläkare efter cirka 2 månader.

Mer information

Detta är en fördjupning till Hjärtsjukvård

Uppdaterad: 2017-04-27
Emma Rosenquist, Kvinnokliniken Länssjukhuset Ryhov, Kirurgisk vård