Region Jnkpings ln Specialiserat kliniskt kunskapsstöd
www.domannamn.se

Mitralisstenos - Uttalad hemodynamisk betydelse

  Lindrig Måttlig Uttalad
Diastolisk medelgradient (mmHg) <5 5 - 10 >10
sPAP (mmHg) <30 30 – 50 >50
Tryckhalveringstid (ms) (MVA=220/t1/2)     >220
Klaffarea, MVA (cm2) >1.5 1.0 – 1.5 <1.0

sPAP= tryck i lilla kretsloppet, MVA=mitral valve area

Uppdaterad: 2017-04-27
Emma Rosenquist, Kvinnokliniken Länssjukhuset Ryhov, Kirurgisk vård