Region Jnkpings ln Smittskydd och vårdhygien
plus.rjl.se/smittskydd

Tarmsmitta - utbrott på flyktingboende

Symtom som kräkning och diarré kan orsakas av bakterier, virus eller parasiter. Detta kallas vanligtvis för tarmsmitta eftersom symtomen kommer från mag-tarmkanalen.

Den som blivit sjuk har fått i sig smittämnet via mat, vatten eller via kontakt med sjuka personer. Smittämnet utsöndras främst via kräkning/avföring.

Den vanligaste orsaken till utbrott med tarmsmitta är calicivirus, vilket ger ”vinterkräksjuka”. Smittsamheten är hög. Ett fåtal viruspartiklar räcker för att orsaka sjukdom. Smittade personer kan vanligen sprida smitta upp till två dygn, ibland längre, efter symtomfrihet. Symtomen brukar försvinna efter 1-3 dagar och man behöver oftast inte kontakta sjukvården.

Tiden från smittillfället till insjuknandet är 12–48 timmar.

Kontakta sjukvården:

 • vid svårighet att behålla vätska
 • vid blodiga diarréer
 • vid hög feber och frossa
 • vid svåra magsmärtor eller återkommande kräkningar
 • vid kräkning/diarré om man äter medicin mot hjärtsvikt, diabetes eller har annan allvarlig sjukdom
 • vid diarré i mer än en vecka

Ring i första hand sjukvårdsrådgivningen på telefon 1177 för råd.

Åtgärd

Om två eller fler insjuknar i nära anslutning till varandra med symtom som kräkning/ diarré ska det betraktas som ett utbrott.

 • Kontakta Smittskyddsenheten
 • Informera all personal och om möjligt även de som vistas på boendet
 • Upprätta lista över insjuknade
 • Kontakt med närliggande vårdcentral för hjälp med provtagning. Detta efter samråd med smittskyddsenhet. Prov från 3 personer med symtom är tillräckligt

De som har symtom bör använda separata toaletter. Finns inte tillräckligt med toaletter på flyktingboendet kan det behövas en komplettering med flera. Dessa kan vara av typ mobila toaletter som placeras i anslutning till boendet under tiden utbrottet pågår. Här redovisas två företag som hyr ut dessa, Bröderna Falks Byggnadsställningar AB Tel 036-580 32 62 och Several AB Tel 031-29 24 55. Se dessa företag som exempel det finns säkert andra och mer lokala företag som också hyr ut mobila toaletter.

Viktiga regler att följa för personal och boende:

 • Tvätta händerna ordentligt efter toalettbesök, innan du hanterar livsmedel och före måltid. Använd flytande tvål och engångshandduk. Vanlig handtvätt är viktigare än handsprit.
 • Håll toalettstol och tvättställ rena. Städas minst en gång per dag. Använd Klorin till toalettstol och tvättställ efter rengöring med rengöringsmedel och vatten.
 • Tvätta händerna noga efter blöjbyte.
 • Den som har symtom får inte hantera mat som ska ätas av andra. Vid tarmsmitta är det stor risk för smittspridning om mat blir förorenad.
 • Den som har symtom som diarré/kräkningar ska i möjligaste mån stanna på rummet.
 • Den som är sjuk bör dricka mycket för att undvika uttorkning.     

Informationsmaterial

 • Viktiga regler för personal och boende (pdf)

Ansvariga

Malin Bengnér
Smittskyddsläkare
010-242 23 34

Fastställt

Fastställt av Smittskyddsläkare Region Jönköpings län 2015-12-08

Uppdaterad: 2019-04-04
Josefin Olsson, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion