Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Tolkservice och information på andra språk

Att förstå och bli förstådd är ett mänskligt behov som upplevs särskilt starkt när man är sjuk eller svag och i behov av andras hjälp. I Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) beskrivs bland annat vikten av att hälso- sjukvård sker i samråd med patienten.

Det är varje verksamhet i Hälso- och sjukvårdens ansvar, att om det finns behov beställa tolk på det språk som patienten behärskar. Staten ansvarar för erforderlig tolkkostnad i samband med ersättningsberättigad vård enligt 6§ ersättningsförordningen. (Förvaltningslagen)

Tolkservice

På andra språk

1177.se

Webbplatsen 1177.se/other languages ger bra stöd för dig som arbetar i vården och behöver översatt information. Här finns översatt information om bland annat regler och rättigheter och egenvård.

Du kan hänvisa direkt till 1177.se, lika enkelt att läsa i mobilen som via datorn, eller skriva ut informationen.

Hjälptelefon

Uppdaterad: 2016-08-29
Helena Pellnor, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion