Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Sjukresor för asylsökande

Regionens ansvar för hälso- och sjukvård omfattar även sjukresor för asylsökande.

LMA-kort är en tillfällig ID-handling för asylsökande i Sverige. Nyanlända som ännu inte fått sitt LMA-kort kan använda asylkvittot som legitimation tillfälligt. LMA-kort/asylkvitto måste alltid uppvisas vid sjukresa. Uppvisande av LMA-kort/asylkvitto i efterhand för att få tillbaka egenavgift godkänns inte.

Resa till vården

Huvudregeln är att patienten själv ansvarar för att ta sig till och från sjukvård och tandvård. Om hälsotillståndet gör att patienten inte kan ta sig till vården på egen hand och ingen kan hjälpa till att skjutsa, kan patienten få åka sjukresa med Serviceresor.

Det är behandlande vårdpersonal som bedömer om patienten har rätt till sjukresa med Serviceresor och det intygas på vårdkvittot eller reseintyget.

Om ett barn är sjukt och behöver sjukresa med Serviceresor får en (1) närstående följa med som ledsagare.

Särskilda regler

Regionens vanliga regelverk för sjukresor gäller även för asylsökande och flyktingar men det finns fall då vi ska vara mer generösa.

  • Nyförlösta kvinnor som ska hem från förlossningen erbjuds sjukresa med Serviceresor eftersom smittorisken är stor vid resa med buss eller tåg.
  • Om det finns en akut fara för hälsan för en gravid kvinna eller hennes foster godkänns sjukresa med Serviceresor in till vården.
  • För de patienter som har rätt till sjukresa med Serviceresor men inte har några pengar görs ett undantag gällande egenavgiften - de behöver inte betala. Det kan till exempel handla om en person som är nyanländ och ännu inte fått sitt ICA-kort.

Busskort

På en del boenden och vårdmottagningar finns busskort som de boende kan låna för exempelvis resor till och från vården.

Uppdaterad: 2017-02-22
Helena Pellnor, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion