Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Kontakt

036-32 40 60

Uppdaterad: 2016-02-05
Helena Pellnor, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion