Region Jnkpings ln Vårdpersonal
Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg

Uppdrag/ansvarsområden för regionkoordinator:

 

 • Är kontaktperson till Senior alert, Qulturum, Region Jönköpings län.
 • Har deltagit i någon utbildning genom Senior alert.
 • Lägger upp behörighet till annan regionkoordinator och/eller lokalkoordinator
 • Inaktivera behörigheter för annan region- eller lokalkoordinator som slutar.
 • Kan ändra behörighet på aktiva användare.
 • Är den som kan begära upplägg av nya enheter samt borttag av enheter i verksamhetens organisationsträd i Senior alert.
 • Har kännedom hur man registrera i Senior alert.
 • Kan ge viss support om användning av Senior alert.
 • Har full behörighet till alla tillgängliga rapporter.
 • Deltar i införande och spridning av Senior alert inom sin organisation.
 • Kan bidra med resultat från Senior alert till kvalitetsutveckling och förbättringsarbete.
 • Samordna med andra regionkoordinatorer inom samma organisation/huvudman.
 • Initiera och samordna utbildningar/handledning i ett förebyggande arbetssätt/vårdprevention.
 • Hålla sig uppdaterad på hemsidan http://www.senioralert.se/ (nytt fönster).
Uppdaterad: 2017-10-03
Anna Trinks, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion