Region Jnkpings ln Vårdpersonal
Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg

Uppdrag/ansvarsområden för lokalkoordinator:

 

  • Lägger upp behörighet till annan lokal koordinator eller användare
  • Inaktivera behörigheter för annan lokal koordinator eller användare som slutar.
  • Kan ändra behörighet på aktiva användare.
  • Kan registrera i Senior alert
  • Kan ge viss support om användning av Senior alert.
  • Kontakta regionkoordinator vid byte av enhet eller vid avslut av anställning.
  • Kan ta ut rapporter.
  • Hålla sig uppdaterad på hemsidan www.senioralert.se (nytt fönster)
Uppdaterad: 2017-07-05
Anna Trinks, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion