Region Jnkpings ln Vårdpersonal
Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg

Uppdrag/ansvarsområde för användare:

 

  • Ska registrera i Senior alert på de enheter där inloggningen gäller.
  • Kontakta lokalkoordinator vid byte av enhet eller vid avslut av anställning.
  • Kan ta ut rapporter.
  • Hålla sig uppdaterad på hemsidan www.senioralert.se (nytt fönster).
Uppdaterad: 2020-11-25
Anna Trinks, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion