Region Jnkpings ln Qulturum
plus.rjl.se/qulturum

Steg 1 – vänstra halvan av A3

Den vänstra halvan av A3 beskriver bakgrund och nuläge. Detta är ett viktigt steg som kräver tid för att få samsyn och därmed ett bra underlag för att prioritera rätt aktiviteter att testa.

Bakgrund

Beskriv

  • varför detta förbättringsområde är valt
  • varför just nu
  • på vilket sätt utgår det från övergripande resultat, prioriterade utvecklings- och förbättringsområden.

Övergripande mål

Beskriv vad som ska uppnås

  • mål/målområde
  • mätbar t ex förbättring från x % till y %
  • tidsatt - när ska detta vara uppnått, senaste datum

Strukturen för SMARTA mål är ett stöd.

Nuläge

Beskriv nuvarande situation för valt förbättringsområde

  • vilka är våra resultat
  • hur gör vi idag

Använd de mätningar och resultat som finns i olika utdatasystem. Finns inte mätningar inom området ska en mätning göras för att få ett nuläge, en så kallad baslinje. LÄNK! Stöd för baslinjemätning, under uppbyggnad 

Analys av nuläge och prioritering

Beskriv tillsammans med de (medarbetare/kunder/patienter m fl) som berörs

Kontakt

Qulturum
qulturum@rjl.se

Tillbaka

Tillbaka till startsida för A3

 

Uppdaterad: 2017-06-13
Rolf Bardon, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion