Region Jnkpings ln Qulturum
plus.rjl.se/qulturum

Steg 2, 3, 4.
– Högra halvan av A3

Den högra halvan är en beskrivning av vad som prioriterats att testa och hur dessa förändringars effekt på att målet.

Steg 2 – Testa - lista prioriterade förändringar som ska testas

Vilka förändringar är prioriterade och ska testas baserad på vår analys av nuläget? Använd t ex en Handlingsplan som ger en överblick av prioriterade förändringar att testa. 

Förändringarna testas enligt tänket i PGSA-modellen. PGSA-modellen ger en struktur för att dels förstå sammanhanget och dels för att veta i vilket steg den testade förändringen är i. De olika stegen är att planera, göra, studera och agera.

Steg 3 - Resultat och analys - av testade förändringar kopplat till det övergripande målet

Gör en analys och beskriv:

  • I vilken omfattning och hur har de testade förändringarna haft effekt på (påverkat) resultaten kopplat till det övergripande målet/delmålet
  • Visa mätning i diagram över tid för det övergripande förbättringsarbetet

Steg 4 - Summering - utifrån analysen av de genomförda förändringarna

Beskriv:

  • Lärdomar och nya frågeställningar utifrån genomförda förändringar, ytterligare effekter - "ringar på vattnet"
  • Nästa steg utifrån analysen av de genomförda förändringarna kopplat till övergripande målet/delmålet

Kontakt

Mari Bergeling
mari.bergeling@rjl.se  

Tillbaka

Tillbaka till startsida för A3

Uppdaterad: 2016-06-09
Rolf Bardon, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion