Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Iordningställande och överlämnande eller adminstering

Definition

Läkare, tandläkare och sjuksköterskor är behöriga att iordningställa, administrera och överlämna läkemedel. Apotekare och receptarier är behöriga att iordningställa och överlämna läkemedel

Riktlinjer/ information

Läkemedelskommittén har tagit fram länsövergripande riktlinjer för Ordination och hantering av läkemedel. Mer information kring iordningställande och överlämnande/administering av läkemedel finns under Riktlinjer för ordination och hantering av läkemedel, iordningställande och överlämnande/administering (nytt fönster)

Erfarenheter och tips

För att underlätta iordingställade av läkemedel när hälso och sjukvården har övertagit ansvaret finns rutin framtagen, Läkemedelshantering - iordningställande (PDF, nytt fönster)

Läkemedelsprojektet

Denna sida ingår i Läkemedelshantering i kommunal hemsjukvård

Länkar till relaterad information

Riktlinjer för maskinell dosdispensering (ApoDos)

Hantering av läkemedel med bestående toxisk effekt

Läkemedel i sond

Länkar till extern information

Iordningsställande och administering, Vårdhandboken (nytt fönster)

Sväljes hela, Apoteket AB är en förteckning med kommentarer över tabletter och kapslar som måste eller bör sväljas hela. Listan uppdaterades senast i mars 2013 och vissa förändringar kan ha skett sedan dess. För kompletterade information, se delbarhetsinformation på Fass för vårdpersonal (nytt fönster).

Delbarhetsinformation, FASS (länken är till en video på 20 sekunder)

Uppdaterad: 2018-11-14
Judit Denes, Läkemedelsförsörjning, Verksamhetsstöd och service