Region Jnkpings ln Säker vård - alla gånger
plus.rjl.se/sakervard

Årets vårdpreventionsstjärna 2015

Utdelning av diplomet.  

Sylvia Webers tog emot Utmärkelsen från Pernilla Söderberg, Qulturum och chefsjuksköterska Anette Abrahamsson.

Utmärkelsen som 2015 års vårdpreventionsstjärna gick till Onkologiska vårdenheten, Länssjukhuset Ryhov.

Vårdpreventionsstjärnan 2015 delades ut i november vid en inspirationsträff om vårdprevention på Qulturum. Utmärkelsen gick till Onkologiska vårdenheten, vid Länssjukhuset Ryhov. Utmärkelsen togs emot av Sylvia Webers.

Utmärkelsen gick till en grupp på kliniken där även Anna Lindfors, Emma Jarl och Frida Moisto var med, men som inte kunde vara med när Utmärkelsen delades ut.

Motiveringen löd:

"En enhet som senaste året har tydligt har bestämt sig för att göra skillnad inom vårdprevention.
De har hittat struktur i det dagliga arbetet och identifierat områden där de systematiskt arbetar med förbättringar. Allt bygger på en gemensam värdegrund."

Årets bästa

Utmärkelsen Årets Vårdpreventionsstjärna delades för tredje året ut av styrgruppen för Vårdprevention inom Regionen. Syftet med Utmärkelsen är att uppmana medarbetare att dela med sig av sina goda idéer som genomförts i vardagsarbetet; idéer som lett till förbättringar som kan tas efter av andra.

Poster

Den poster som gruppen gjort som visar deras arbete med vårdprevention på onkologkliniken, Länssjuskhuset Ryhov.

Onkologiska klinikens poster om vårdprevention.

Uppdaterad: 2017-02-06
Rolf Bardon, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion