Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Flödesschema för astmadiagnostik

Basalt flödesschema för astmadiagnos

(Från "Läkemedelsbehandling vid astma - behandlingsrekommendation, Läkemedelsverket 3:2015", sid 27.)

Mer information

Detta är en fördjupning till Astma hos vuxna

Uppdaterad: 2018-05-23
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv