Region Jnkpings ln Specialiserat kliniskt kunskapsstöd
www.domannamn.se

Inledning

Inom rehabiliteringsmedicinens verksamhetsområden utreds och behandlas patienter med störningar av sensomotoriska, visuospatiala och kognitiva funktioner efter hjärnskada. Dessa funktionsnedsättningar kan påverka förmågan att köra bil på ett trafiksäkert sätt. Om en patient av medicinska skäl bedöms olämplig som bilförare, är läkare enligt Körkortslagen skyldig att underrätta körkortsmyndigheter, eller på annat sätt förvissa sig om att patienten inte fortsätter att köra.

Med hänsyn till den lagstadgade anmälningsskyldigheten utgör körkortsmedicinsk bedömning del i sjukvårdens myndighetsutövning och omfattas således av huvudmannens ansvar.

De största sjukdomsgrupperna med denna problematik utgörs av stroke, traumatisk hjärnskada, demens, MS och Parkinsons sjukdom. Även personer med CP (cerebral pares), MMC (ryggmärgsbråck) eller tidigt förvärvad hjärnskada, kan bli aktuella för körkortsmedicinsk utredning i samband med ansökan om körkortstillstånd. Inom Rehabiliteringsmedicinska kliniken i Jönköping utförs körkortsmedicinsk utredning enligt kriterier beskrivna i följande dokument. Körbedömning, Rehabiliteringsmedicinska kliniken, Region Jönköpings län (nytt fönster)

Mer information

Detta är ett underdokument till Trafikmedicin

Uppdaterad: 2017-04-27
Emma Rosenquist, Kvinnokliniken Länssjukhuset Ryhov, Kirurgisk vård