Region Jnkpings ln Specialiserat kliniskt kunskapsstöd
www.domannamn.se

Körbedömning

Rehabiliteringsmedicinska kliniken Region Jönköpings län

Målgrupp

Målgrupp för körkortsutredning är patienter med dokumenterad förvärvad hjärnskada som har pågående rehabiliteringskontakt med kliniken, som önskar återuppta bilkörning med B-behörighet. Aktuella diagnosgrupper är framförallt cerebrovaskulära sjukdomar, tumörer inom centrala nervsystemet, infektioner, traumatiska skallskador och anoxiska hjärnskador.

Intagningskriterier

  • tillhör målgruppen
  • körkortsinnehav för privat bruk
  • behov av rehabiliteringsmedicinsk bedömning av lämplighet att återuppta bilkörning
  • avsaknad från medicinska hinder som påverkar förmågan att framföra personbil enligt Transportstyrelsens författningssamling (TSF 2010:125)
  • minst 6 månaders körförbud efter skada/sjukdom
  • förväntas kunna medverka och tillgodogöra sig klinikens rehabiliteringsåtgärder

Exklusionskriterier

  • pågående medicinsk behandling och/eller utredning som negativt påverkar förutsättningarna för rehabiliteringsinsats
  • pågående drogmissbruk. Skall varit drogfri minst 6 månader eller längre innan patienten sätts upp på väntelista för utredning. Individuell bedömning
  • obehandlad psykisk sjukdom eller psykisk ohälsa som bedöms kunna påverka patienten kognitivt, exempelvis depression/ångeststörning.

Mer information

Detta är ett underdokument till Trafikmedicin

Uppdaterad: 2017-04-27
Emma Rosenquist, Kvinnokliniken Länssjukhuset Ryhov, Kirurgisk vård