Region Jnkpings ln Specialiserat kliniskt kunskapsstöd
www.domannamn.se

Mer om koagulation

Antikoagulantiagruppen är ansvarig för innehållet som ska uppfattas som riktlinjer och inte som direktiv. Vårdprogrammet ska finnas tillgängligt på Region Jönköpings läns intranät och framledes även via Internet. Vårdprogrammet vänder sig i första hand till AK-mottagningar och till kliniskt verksamma medarbetare och är avsett att vara till hjälp i det dagliga patientarbetet.

Vårdprogrammet omfattar såväl diagnostik som behandling. Författarna har tagit del av motsvarande vårdprogram för Stockholm och Södra Regionen, samt från Västra Götaland, se referenser. SBU rapport 158. "Blodpropp - förebyggande, diagnostik och behandling av venös tromboembolism", Socialstyrelsens riktlinjer för förebyggande, diagnostik och behandling av venös tromboembolism 2004, Profylax mot och reversering av blödning orsakad av antivitamin -K (AK)-läkemedel.

Vissa delar följer helt motsvarande vårdprogram i Västra Götaland.

Synpunkter på programmet kan lämnas till ansvariga författare vid respektive sjukhus, se högersidan.

Kontaktperson för innehåll:

Jesper Aagesen, överläkare
Hematologsektionen,
Ryhovs sjukhus, Jönköping

Renata Liskova
Hematologsektionen,
Värnamo sjukhus

Ulrika Orrhede
Hematologsektionen,
Höglandssjukhuset i Eksjö

Fastställt: 1111-11-11

Reviderad: 1111-11-11

Giltigt till och med: 1111-11-11

Fastställt av: Medicinsk processgrupp hematologi och specialiserat kunskapsstöd hematologi

Ansvarig grupp:  Hematologi

Granskat av grupp: Hematologi

Kontaktperson för innehåll:

Jesper Aagesen, överläkare, Medicinkliniken Länssjukhuset Ryhov, Medicinsk vård

Region Jönköpings län

 

 

Mer information

Referenser

  • Vårdprogram djup ventrombos och lungemboli för Västa Götaland, Stockholm och Södra Regionen.
  • SBU rapport 158: "Blodpropp - förebyggande, diagnostik och behandling av venös tromboembolism".
  • Socialstyrelsens Riktlinjer för förebyggande, diagnostik och behandling av venös tromboembolism 2004.
  • Läkemedelsverkets Workshop 051019: "Profylax mot och reversering av blödning orsakad av antivitamin -K (AVK)-läkemedel".
  • Aktuella internationella konsensusdokument.
Uppdaterad: 2017-04-27
Emma Rosenquist, Kvinnokliniken Länssjukhuset Ryhov, Kirurgisk vård