Region Jnkpings ln Specialiserat kliniskt kunskapsstöd
www.domannamn.se

Doseringsråd av Innohep

Vid behandling av djup ventrombos och lungemboli

Doseringsanvisning
Innohep

  • Normaldos: Innohep 175 E/kg en gång per dygn. Använd endos-sprutor enligt tabell nedan.
  • Dosreducera med avseende på njurfunktion.
  • Vid mycket utbredd trombos och påverkad patient med normal njurfunktion kan dosen ökas till 200 E/kg  för Innohep tills tillståndet stabiliserats (dosen kan fördelas på två gånger per dygn).

Normaldos (vid normal njurfunktion)

Vikt (kg) Innohep (endos)
≤50 8 000 E (ny)
51-60 10 000 E
61-70 12 000 E (ny)
71-80 14 000 E
81-95 16 000 E (ny)
96-110 18 000 E
111-125 20 000 E (2 x 10 000 E)
126-150 24 000 E (10 000 E + 14 000 E)

 

Fastställt: 2016-10-27

Reviderad:

Giltigt till och med: 2018-10-26

Fastställt av: Medicinsk processgrupp hematologi och specialiserat kunskapsstöd hematologi

Ansvarig grupp:  Hematologi

Granskat av grupp: Hematologi

Kontaktperson för innehåll:

Jesper Aagesen, överläkare, Medicinkliniken Länssjukhuset Ryhov, Medicinsk vård

Region Jönköpings län

 

 

Mer information

Åter till websida Hematologi

Uppdaterad: 2017-04-27
Emma Rosenquist, Kvinnokliniken Länssjukhuset Ryhov, Kirurgisk vård