Region Jnkpings ln Specialiserat kliniskt kunskapsstöd
www.domannamn.se

Kommentar till behandlingstid vid lungembolism

Naturalförloppet är att 50 procent av embolimaterialet lyseras inom 1 månad. Efter 6 månader har cirka 50 procent av patienterna normal lungfunktion. Om patienten har nedsatt funktion efter 6 månaders behandling och blir mer andfådd vid ansträngning än före lungemboliinsjuknandet görs utredning med lungröntgen, perfusionsscint och eventuellt UKG, med tanke på utveckling av pulmonell hypertension. AVK-behandlingen förlängs i dessa fall med 6–12 månader. Kronisk lungembolism med förhöjt högerkammartryck och bestående invaliditet ses hos cirka 5 procent av lungembolipatienterna.

 

Mer information

Detta är en fördjupning till Lungemboli

Uppdaterad: 2017-04-27
Emma Rosenquist, Kvinnokliniken Länssjukhuset Ryhov, Kirurgisk vård