Region Jnkpings ln Specialiserat kliniskt kunskapsstöd
www.domannamn.se

Referenser

  1. ten Cate-Hoek AJ, Prins MH. Low molecular weight heparins in cancer. Management and prevention of venous tromboembolism in patients with malignancies, Thromb Res (2007), doi:10.1016/j.thromres.2006.12.026.
  2. Schulman S. Lågmolekylärt heparin- säkrare anticoagulant vid trombos och cancer.Läkartidningen 2004 nr 19 vol 101, 1712-15.
  3. Lee AY et al. LMWH versus a Coumarin for the Prevention of Recurrent Venous Thromboembolism in Patients with Cancer (CLOT). N Engl J Med. 2003;349(2):146-53.
  4. Hansson PO et al. Recurrent Venous Thromboembolism After Deep Vein Thrombosis. Arch Intern Med. 2000;160:769-774
  5. Lyman G. et al. American Society of Clinical Oncology Guideline: Recommendations for VT Prophylaxis and Treatment in Patients with Cancer. J Clin Oncol 25:5490-5505

Mer information

Detta är en fördjupning till Behandling av venös tromboembolism i samband med cancersjukdom

Uppdaterad: 2017-04-27
Emma Rosenquist, Kvinnokliniken Länssjukhuset Ryhov, Kirurgisk vård