Region Jnkpings ln Specialiserat kliniskt kunskapsstöd
www.domannamn.se

Behandling av venös tromboembolism i samband med cancersjukdom

Bakgrund

Innehåll på sidan:

Behandling

Dosering av Innohep vid spontan, okomplicerad DVT/LE

Sekundär profylax

  • Ge fulldos i cirka 1 år. Därefter eventuell fortsatt behandling med LMH (profylaxdos). Vid isolerad distal DVT kan övergång till profylaxdos ske efter 6 månader.

Uppehåll med behandlingen

  • Vid trombocytopeni: TPK 30-50 : halvera dosen LMH. Vid TPK<30 uppehåll/kryssa LMH.
  • Vid biopsi/punktion i inre organ: LMH dosen dagen före ges helst sent på dygnet. Uppehåll dagen för biopsin. Ordinär LMH behandling dagen efter.

Uppföljning

Uppföljning och utsättning av sekundärprofylax

  • För patienter med generaliserad malignitet bör långtidsbehandling med LMH övervägas, eventuellt livet ut. Behandlingen bör följas upp avseende följsamhet, biverkningar, komplikationer, nya behandlingsalternativ och patientens önskemål/livskvalitet. Den patientansvarige läkaren bör regelbundet ompröva behandlingen, speciellt då aktiv onkologisk tumörbromsande terapi avbryts.
  • I sent palliativt skede: överväg alltid att sätta ut antikoagulantia vid snabb tumörprogress.
  • Vid allvarlig blödningskomplikation: Sätt ut LMH.

Allvarlig venös tromboembolisk sjukdom:

Lungemboli

Fastställt: 1111-11-11

Reviderad: 1111-11-11

Giltigt till och med: 1111-11-11

Fastställt av: Medicinsk processgrupp hematologi, specialiserat kunskapsstöd hematologi

Ansvarig grupp: Hematologi

Granskat av grupp: Hematologi

Kontaktperson för innehåll:

Jesper Aagesen, Överläkare, Medicinkliniken Länssjukhuset Ryhov, Medicinsk vård

Renata Liskova, Överläkare, Medicin- och geriatrikkliniken Värnamo, Medicinsk vård

Ulrika Orrhede, Överläkare, Medicin- och geriatrikkliniken Höglandssjukhuset Eksjö, Medicinsk vård

Författare:

Mer information

Region Jönköpings län

Referenser

Referenser

Uppdaterad: 2016-02-15
Gun Ljungqvist, Resursenheten, Psykiatri rehab o diagnostik