Region Jnkpings ln Specialiserat kliniskt kunskapsstöd
www.domannamn.se

Doseringsråd för warfarin

Behovet av Warfarin är huvudsakligen genetiskt bestämt. Halveringstiden är individuell och varierar från 1,5 - > 5 dygn. Majoriteten av patienterna behöver 25–45 mg/vecka (1–2,5 tabl./dag). Levnadsvanor och interaktioner av läkemedel inverkar. Dosbehovet avtar med stigande ålder.

 

Start av warfarin-behandling

Warfarin vid nyinsättning.

Tablettstyrkan är 2,5 mg/tablett. Utgångs P-PK(INR) 0,9-1,2.

Ålder Dag 1 Dag 2 Dag 3
15–65 4 st 4 st 3 st
66–75 4 st 3 st 1,5 st
> 75 3 st 2 st 1,5 st

Nästa PK-INR-prov tas dag 3 eller 4  på valfri provtagningsenhet före kl. 11. Svaret bevakas av AK-mottagningen.

 

Warfarin vid venös tromboembolism (VTE)

Warfarinbehandlingen startas enligt schema samma dag som behandling med lågmolekylärt heparin (LMH) påbörjas och fortsätter tills terapeutiskt PK(INR), dock minst 5 dagar.

Vid låga PK(INR)< 1.8 under den första månaden kompletteras Warfarinbehandling med LMH i behandlingsdos.

Målvärde för PK(INR) är 2,1-3,1. Vid recidiv under pågående behandling överväg ett högre målvärde 2,5-3,5.

 

Warfarin vid förmaksflimmer/fladder

Warfarinbehandling startas enligt schema, men LMH-behandling är inte nödvändig i väntan på terapeutiskt PK(INR).

Målvärde för PK(INR) är 2,1-3,1.

Vid låga PK(INR), ge extra Warfarin. 

 

Warfarin vid mekanisk hjärtklaffsprotes

Warfarinbehandling startas enligt schema samma dag som behandling med lågmolekylärt heparin (LMH) påbörjas och fortsätter tills terapeutiskt PK(INR).

Målvärde för PK(INR):

  • Mekanisk aortaklaff 2,1-3,1. Vid låga PK(INR) < 1,8 kompletteras Warfarinbehandling med LMH i behandlingsdos.
  • Mekanisk mitralisklaff 2,5-3,5.Vid låga PK(INR) < 2,0 kompletteras Warfarinbehandling med LMH i behandlingsdos.

 

Övrig behandling med Warfarin

Patienter som initierats med LMH-behandling fortsätter med LMH tills terapeutiskt PK(INR).

 

Kontaktperson för innehåll:

Jesper Aagesen, överläkare
Hematologsektionen,
Ryhovs sjukhus, Jönköping

Renata Liskova
Hematologsektionen,
Värnamo sjukhus

Ulrika Orrhede
Hematologsektionen,
Höglandssjukhuset i Eksjö

Fastställt: 1111-11-11

Reviderad: 1111-11-11

Giltigt till och med: 1111-11-11

Fastställt av: Medicinsk processgrupp hematologi och specialiserat kunskapsstöd hematologi

Ansvarig grupp:  Hematologi

Granskat av grupp: Hematologi

Kontaktperson för innehåll:

Jesper Aagesen, överläkare, Medicinkliniken Länssjukhuset Ryhov, Medicinsk vård

Region Jönköpings län

 

 

Mer information

Åter till websida Hematologi

Uppdaterad: 2017-04-27
Emma Rosenquist, Kvinnokliniken Länssjukhuset Ryhov, Kirurgisk vård