Region Jnkpings ln Specialiserat kliniskt kunskapsstöd
www.domannamn.se

Tromboflebit - under arbete

Innehåll på sidan:

Diagnostik och utredning

Distal tromboflebit

(nedom knät):

 • Eventuellt receptfri gel med NSAID, Ibuprofen gel 5 % (synonym: Ibumetin gel): Ketoprofen gel 2,5 % (synonymer: Orudis gel, Zon gel, Siduro gel), eller Voltaren gel.
 • Hirudoid är sannolikt mindre effektivt vid tromboflebit men kan prövas vid hematom.
 • Eventuellt stödstrumpa, så kallad akut-strumpa (klass I).

Proximal tromboflebit

(ovan knät):
(Korta = 1-2 cm långa kan behandlas som distal tromboflebit)

 • Prover före behandling: Hb,TPK, Kreatinin.
 • Innohep 175 E/kg

Subcutant x 1 i cirka 10 dagar, följt av halverad dos i 20 dagar.

 • Vid uttalad smärta kan behandling med LMH kombineras med kortverkande receptfria antiinflammatoriska läkemedel (Ibuprofen, Diklofenac) eller NSAID-gel i max 5 dagar.
 • Om försämring görs proximalt ultraljud för att utesluta DVT.

Vid terapisvikt eller recidiv av tromboflebit övervägs:

 • Malignitetsutredning
 • Koagulationsutredning
 • Kärlkirurgkonsult
 • Förlängd LMH-behandling alternativt tre månaders warfarinbehandling.

Fastställt: 1111-11-11

Reviderad: 1111-11-11

Giltigt till och med: 1111-11-11

Fastställt av: Medicinsk processgrupp hematologi, specialiserat kunskapsstöd hematologi

Ansvarig grupp: Hematologi

Granskat av grupp: Hematologi

Kontaktperson för innehåll:

Jesper Aagesen, Överläkare, Medicinkliniken Länssjukhuset Ryhov, Medicinsk vård

Renata Liskova, Överläkare, Medicin- och geriatrikkliniken Värnamo, Medicinsk vård

Ulrika Orrhede, Överläkare, Medicin- och geriatrikkliniken Höglandssjukhuset Eksjö, Medicinsk vård

Författare:

Patientinformation

Region Jönköpings län

Uppdaterad: 2016-02-15
Gun Ljungqvist, Resursenheten, Psykiatri rehab o diagnostik