Region Jnkpings ln Specialiserat kliniskt kunskapsstöd
www.domannamn.se

Kontraindikationer för warfarin

Kontraindikationer och/eller relativa kontraindikationer för warfarin

 • Kan ej äta vanlig kost (eventuellt undantag sondmatning)
 • Dålig medverkan vid tablettintag
 • Svårigheter med PK-INR-kontroller
 • Alkoholproblem
 • Demens
 • Fallrisk
 • Okontrollerad hypertoni (> 180/100)
 • Minst fyra veckor efter större blödning inklusive cerebral
 • Gastrointestinal ockult blödning
 • Recidiverande urinvägsblödning som ej är åtgärdbar
 • Graviditet
 • Spridd malignitet
 • Malignitet som ska cytostatikabehandlas.

Avvakta med warfarin

 • Vid stark malignitetsmisstanke och aktiv malignitet, särskilt om cytostatikabehandling planeras.
 • Om trombolys eller kirurgi planeras.
 • Om stark malignitetsmisstanke föreligger och behov av invasiva åtgärder bör man avvakta med insättning av warfarin. Patienten kan då istället behandlas med lågmolekylärt Heparin under utredningstiden.

Mer information

Detta är en fördjupning till Djup ventrombos (ben och arm)

Uppdaterad: 2017-04-27
Emma Rosenquist, Kvinnokliniken Länssjukhuset Ryhov, Kirurgisk vård