Region Jnkpings ln Specialiserat kliniskt kunskapsstöd
www.domannamn.se

Indikationer för antikoagulantia

Indikation - stark

1. Venös tromboembolism

Länk venöstromboembolism

 

2. Hjärtsjukdomar

Länk

  • Förmaksflimmer – riskvärdering enligt CHADS2-VASc
  • Elkonvertering (4 veckor före och 12 veckor efter)
  • Tromb i förmak/kammare
  • Mekanisk hjärtklaffsprotes

3.   Nefrotiskt syndrom (s-albumin < 25 g/l)

Länk
 

Indikation – mindre stark

  1. Kardiomyopati (EF < 30 % individuell bedömning)
  2. Perifer artärsjukdom
  3. Cerebral artärsjukdom

Kontaktperson för innehåll:

Jesper Aagesen, överläkare
Hematologsektionen,
Ryhovs sjukhus, Jönköping

Renata Liskova
Hematologsektionen,
Värnamo sjukhus

Ulrika Orrhede
Hematologsektionen,
Höglandssjukhuset i Eksjö

Fastställt: 1111-11-11

Reviderad: 1111-11-11

Giltigt till och med: 1111-11-11

Fastställt av: Medicinsk processgrupp hematologi och specialiserat kunskapsstöd hematologi

Ansvarig grupp:  Hematologi

Granskat av grupp: Hematologi

Kontaktperson för innehåll:

Jesper Aagesen, överläkare, Medicinkliniken Länssjukhuset Ryhov, Medicinsk vård

Region Jönköpings län

 

 

Mer information

Åter till websida Hematologi

Uppdaterad: 2017-04-27
Emma Rosenquist, Kvinnokliniken Länssjukhuset Ryhov, Kirurgisk vård