Region Jnkpings ln Specialiserat kliniskt kunskapsstöd
www.domannamn.se

Alternativ till warfarin

Alternativ till warfarin i olika situationer, bland annat:

  • Rivaroxaban
  • Apixaban
  • Dabigatran
  • Edoxaban

Lågmolekylärt heparin

Ersätter warfarin tillfälligt i samband med kirurgi (bridging) eller vid akut sjukdom. Långtidsbehandling istället för warfarin när warfarin/NOAK anses olämpligt.

Licenspreparat

  • Marcumar (fenprokumon) –  effekt kan kvarstå 7–10 dygn

Länk till SSTH: Svenska Sällskapet för Trombos och Hemostas (nytt fönster)

Perorala trombocythämmare är inget alternativ till warfarin eller NOAK

Kontaktperson för innehåll:

Jesper Aagesen, överläkare
Hematologsektionen,
Ryhovs sjukhus, Jönköping

Renata Liskova
Hematologsektionen,
Värnamo sjukhus

Ulrika Orrhede
Hematologsektionen,
Höglandssjukhuset i Eksjö

Fastställt: 1111-11-11

Reviderad: 1111-11-11

Giltigt till och med: 1111-11-11

Fastställt av: Medicinsk processgrupp hematologi och specialiserat kunskapsstöd hematologi

Ansvarig grupp:  Hematologi

Granskat av grupp: Hematologi

Kontaktperson för innehåll:

Jesper Aagesen, överläkare, Medicinkliniken Länssjukhuset Ryhov, Medicinsk vård

Region Jönköpings län

 

 

Mer information

Åter till websida Hematologi

Uppdaterad: 2017-04-27
Emma Rosenquist, Kvinnokliniken Länssjukhuset Ryhov, Kirurgisk vård