Region Jnkpings ln Specialiserat kliniskt kunskapsstöd
www.domannamn.se

Interaktioner med warfarin

AK-interaktioner

AK-läkemedel interagerar med många läkemedel. Se förteckning i FASS. Den kliniska betydelsen av interaktioner för en enskild patient är svår att förutse och det är ofta begränsad erfarenhet med nya läkemedel.

Naturläkemedelpåverkan är svårvärderad. Rapporterat är att Johannesört, Q10, Ginseng och grönt te kan sänka PK-INR = motverkar warfarin, och tranbärsjuice och vitlöksextrakt kan höja PK-INR = förstärkt warfarineffekt.

Tre grundregler

  1. Förutsätt att alla läkemedel kan interagera oberoende av FASS-texten. Vid varje medicinändring (insättning/utsättning) kan patienten ta extra PK-INR-prov efter en vecka för att se om AK-dosen behöver justeras.
  2. Patienten bör ges den behandling som krävs för grundsjukdomen oberoende av interaktion. AK-dosen kan nästan alltid anpassas efter interaktionen med tätare provtagningar i början.
  3. När patient på sjukhus inte ”svarar” med PK-INR-ökning på AK-behandling beror det inte sällan på interaktion med något läkemedel.

Kontaktperson för innehåll:

Jesper Aagesen, överläkare
Hematologsektionen,
Ryhovs sjukhus, Jönköping

Renata Liskova
Hematologsektionen,
Värnamo sjukhus

Ulrika Orrhede
Hematologsektionen,
Höglandssjukhuset i Eksjö

Fastställt: 1111-11-11

Reviderad: 1111-11-11

Giltigt till och med: 1111-11-11

Fastställt av: Medicinsk processgrupp hematologi och specialiserat kunskapsstöd hematologi

Ansvarig grupp:  Hematologi

Granskat av grupp: Hematologi

Kontaktperson för innehåll:

Jesper Aagesen, överläkare, Medicinkliniken Länssjukhuset Ryhov, Medicinsk vård

Region Jönköpings län

 

 

Mer information

Åter till websida Hematologi

Uppdaterad: 2017-04-27
Emma Rosenquist, Kvinnokliniken Länssjukhuset Ryhov, Kirurgisk vård