Region Jnkpings ln Specialiserat kliniskt kunskapsstöd
www.domannamn.se

Höga PK/INR - med blödning

Misstanke om hjärnblödning

Sänk PK-INR till 1,5 snarast.

Åtgärder:

  1. Akut PK-INR
  2. Akut CT, vid blödning ges:
    • 10 mg Konakion Novum intravenöst.
    • Ocplex 15–20 E/kg. I praktiken ges oftast 1000–2000 enheter. 

Allvarlig blödning

(Hemodynamisk påverkan). PK-INR ≥ 2.

Ej allvarlig blödning

(Muskel-, näsblödning, haematuri, stora haematom)

  • PK-INR inom terapiområde: AVK uppehåll 1–2 dygn.
  • PK-INR ≥ 4,0 AVK-uppehåll 2 dygn + 2 mg Konakion.

Allmänna råd:

Om otillräcklig effekt (PK-INR > 1,8) ge ytterligare 500 E Ocplex. Följ PK dagligen, ge 2–10 mg peroralt eller intravenöst av injektion Konakion Novum i upprepade doser vid behov (kvarvarande warfarineffekt).

Starta aldrig lågmolekylärt heparin förrän blödningen är under kontroll. 

Kontaktperson för innehåll:

Jesper Aagesen, överläkare
Hematologsektionen,
Ryhovs sjukhus, Jönköping

Renata Liskova
Hematologsektionen,
Värnamo sjukhus

Ulrika Orrhede
Hematologsektionen,
Höglandssjukhuset i Eksjö

Fastställt: 1111-11-11

Reviderad: 1111-11-11

Giltigt till och med: 1111-11-11

Fastställt av: Medicinsk processgrupp hematologi och specialiserat kunskapsstöd hematologi

Ansvarig grupp:  Hematologi

Granskat av grupp: Hematologi

Kontaktperson för innehåll:

Jesper Aagesen, överläkare, Medicinkliniken Länssjukhuset Ryhov, Medicinsk vård

Region Jönköpings län

 

 

Mer information

Åter till websida Hematologi

Uppdaterad: 2017-04-27
Emma Rosenquist, Kvinnokliniken Länssjukhuset Ryhov, Kirurgisk vård