Region Jnkpings ln Specialiserat kliniskt kunskapsstöd
www.domannamn.se

Höga PK/INR - utan blödning

Patienten ska fortsätta med warfarin

  • PK-INR ≥ 8,0 uppehåll 2 dagar. Ge Konakion 2 mg per os.
  • PK-INR 6,0-< 8,0 uppehåll 2 dagar. Konakion 2 mg per os vid hög blödningsrisk.
  • PK-INR 4,0-< 6,0 uppehåll 1 -2 dagar.
  • PK-INR 3,0-<4,0 halv ordinarie dos (eller uppehåll 1 dag).
  • Patienter som sjukhusvårdas och inte äter ges 2 mg Konakion vid PK-INR ≥ 4,0.

Patienten ska inte fortsätta med warfarin

Ge 5–10 mg injektion Konakion Novum peroralt eller intravenöst och avsluta warfarinbehandlingen.

Kontaktperson för innehåll:

Jesper Aagesen, överläkare
Hematologsektionen,
Ryhovs sjukhus, Jönköping

Renata Liskova
Hematologsektionen,
Värnamo sjukhus

Ulrika Orrhede
Hematologsektionen,
Höglandssjukhuset i Eksjö

Fastställt: 1111-11-11

Reviderad: 1111-11-11

Giltigt till och med: 1111-11-11

Fastställt av: Medicinsk processgrupp hematologi och specialiserat kunskapsstöd hematologi

Ansvarig grupp:  Hematologi

Granskat av grupp: Hematologi

Kontaktperson för innehåll:

Jesper Aagesen, överläkare, Medicinkliniken Länssjukhuset Ryhov, Medicinsk vård

Region Jönköpings län

 

 

Mer information

Åter till websida Hematologi

Uppdaterad: 2017-04-27
Emma Rosenquist, Kvinnokliniken Länssjukhuset Ryhov, Kirurgisk vård