Region Jnkpings ln Specialiserat kliniskt kunskapsstöd
www.domannamn.se

Låga PK/INR (<1,8)

Polikliniska patienter vid tillfälligt lågt PK-INR:

  • Ge 1-2 dagsdoser warfarin extra. Om PK-INR <1,8 i över 4 dygn, överväg tillägg av LMH.

Inneliggande patienter PK-INR <1,8

  • Ge extra warfarin, överväg tillägg av LMH.

Om warfarin-behandlingen skall ersättas av LMH för längre tid följs rekommendationerna för långtidsbehandling med LMH.

LMH dos vid låga PK/INR

Högriskpatienter

  • Mekanisk hjärtklaff, patienter med trombemboli senaste 1-2 månaderna, förmaksflimmer med CHADS-score ≥4.

LMH dos/dygn

  • < 60 kg - Innohep 8 000 E x 1.
  • ≥ 60 kg - Innohep 10 000 E x 1. 

Vid PK-INR ≤ 1,2 i mer än 7 dygn rekommenderas viktanpassad dos Innohep 175 E/kg /dygn. Viktanpassad dos tillämpas om INR <1,8 om trombos inom 1 månad.

Övriga patienter (ej ”högrisk” enligt ovanstående definition):

  • PK-INR 1,8-1,5 ge ½ - 1 extra dagsdos warfarin.
  • PK-INR 1,5-1,3 ge 1 ½ -2 extra dagsdoser warfarin.
  • PK-INR ≤ 1,2 ge 1 extra dagsdos i 2 dagar.

Kontaktperson för innehåll:

Jesper Aagesen, överläkare
Hematologsektionen,
Ryhovs sjukhus, Jönköping

Renata Liskova
Hematologsektionen,
Värnamo sjukhus

Ulrika Orrhede
Hematologsektionen,
Höglandssjukhuset i Eksjö

Fastställt: 1111-11-11

Reviderad: 1111-11-11

Giltigt till och med: 1111-11-11

Fastställt av: Medicinsk processgrupp hematologi och specialiserat kunskapsstöd hematologi

Ansvarig grupp:  Hematologi

Granskat av grupp: Hematologi

Kontaktperson för innehåll:

Jesper Aagesen, överläkare, Medicinkliniken Länssjukhuset Ryhov, Medicinsk vård

Region Jönköpings län

 

 

Mer information

Åter till websida Hematologi

Uppdaterad: 2017-04-27
Emma Rosenquist, Kvinnokliniken Länssjukhuset Ryhov, Kirurgisk vård