Region Jnkpings ln Specialiserat kliniskt kunskapsstöd
www.domannamn.se

Kontraindikationer och/eller relativa kontraindikationer för warfarin

Försiktighet

 • Kan ej äta vanlig kost (eventuellt undantag sondmatning)
 • Dålig medverkan vid tablettintag
 • Svårigheter med PK-INR-kontroller
 • Alkoholproblem
 • Demens
 • Fallrisk
 • Okontrollerad hypertoni (> 180/100)
 • Minst fyra veckor efter större blödning inklusive cerebral
 • Gastrointestinal ockult blödning
 • Recidiverande urinvägsblödning som ej är åtgärdbar

Kontraindikationer

 • Graviditet
 • Spridd malignitet
 • Malignitet som ska cytostatikabehandlas.

Avvakta med warfarin

 • Vid stark malignitetsmisstanke och aktiv malignitet, särskilt om cytostatikabehandling planeras.
 • Om trombolys eller kirurgi planeras.
 • Om stark malignitetsmisstanke föreligger och behov av invasiva åtgärder bör man avvakta med insättning av warfarin. Patienten kan då istället behandlas med lågmolekylärt Heparin under utredningstiden.

Kontaktperson för innehåll:

Jesper Aagesen, överläkare
Hematologsektionen,
Ryhovs sjukhus, Jönköping

Renata Liskova
Hematologsektionen,
Värnamo sjukhus

Ulrika Orrhede
Hematologsektionen,
Höglandssjukhuset i Eksjö

Fastställt: 2016-10-27

Reviderad:

Giltigt till och med: 2018-10-27

Fastställt av: Medicinsk processgrupp hematologi och specialiserat kunskapsstöd hematologi

Ansvarig grupp:  Hematologi

Granskat av grupp: Hematologi

Kontaktperson för innehåll:

Jesper Aagesen, överläkare, Medicinkliniken Länssjukhuset Ryhov, Medicinsk vård

Region Jönköpings län

 

 

Mer information

Åter till websida Hematologi

Uppdaterad: 2017-04-27
Emma Rosenquist, Kvinnokliniken Länssjukhuset Ryhov, Kirurgisk vård