Region Jnkpings ln Smittskydd och vårdhygien
plus.rjl.se/smittskydd

Basal hygien i kommunal vård och omsorg

Det mest effektiva sättet att förhindra smittspridning och uppkomst av infektioner till följd av vård och omsorg, är att vara rätt klädd och ha rena händer.

Riktlinjer

Utbildningsmaterial

Föreskrifter från Socialstyrelsen

Föreskrifter om basal hygien inom hälso- och sjukvården har funnits sedan 2007. Dessa har förtydligats och ska from 1 januari 2016, även gälla vid arbete inom hemtjänsten, särskilda boenden och vissa LSS-boenden. Här nedan kan du läsa mer om reglerna:

 

 

Kontaktperson

Pernilla Johansson
Hygiensjuksköterska
010-24 25719

pernilla.johansson@rjl.se

 

Uppdaterad: 2019-06-20
Pernilla Johansson, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion