Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Underlag för laboratoriemässig bedömning av alkoholkonsumtion under observationsperioden

 

Analys

Underlag för bedömning Sensivitet Specificitet
Etanol i blod, urin och utandningsluft Provet utgör en ögonblicksbild där 5-7 g alkohol bryts ner per timme 100% 100%
S-ALAT

Värden över referensnivå utgör tecken på cellskada.

Även variation i värden inom referensområdet kan utgöra tecken på extern påverkan bl.a. av alkohol. Halveringstid c:a 36 timmar.
Ca 10% låg
S-ASAT

Värden över referensnivå utgör tecken på cellskada.

Även variation i värden inom referensområdet kan utgöra tecken på extern påverkan bl.a. av alkohol. Värden för S-ASAT > S-ALAT talar för alkohol som orsak. Halveringstid c:a 12 timmar.
Ca 10% låg
S-GT

Värden över referensnivå kan utgöra tecken på långvarig och hög alkoholkonsumtion. Halveringstid 2 – 3 veckor.

Även variation i värden inom referensområdet kan utgöra tecken på extern påverkan bl.a. av alkohol. 
35-85% måttlig
MCV Värden över referensnivå kan utgöra tecken på långvarig och hög alkoholkonsumtion. Förändringar  sker över månader. 30-50% M 89% Kv måttlig
CDT Förhöjt efter kontinuerlig hög alkoholkonsumtion (> 60 g etanol/d) veckorna före provtagning. (Heterozygota individer har konstant förhöjt CDT) 82% 97% vid 40-70 g alkohol/dag
PEth Halveringstid 4 dagar och normalisering säker först efter 4 v. 99% 100%
Etg Utsöndras i urin och kan påvisas i upp till 2 dygn efter etanolintag. Halveringstid 2  - 3 timmar. Provtagning rekommenderas 6  – 18 timmar efter sista intag.   100%

Mer information

Detta är en fördjupning till Alkolås

Uppdaterad: 2018-05-25
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv