Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Varicer

Innehåll på sidan:

Vårdnivå och remiss

Primär bedömning bör ske inom primärvården som ansvarar för handläggning av patienter i grupp C1-C3 (se nedan). 

Överväg remiss till kirurgmottagningen, Länssjukhuset  Ryhov på patienter med varicer med hudförändringar (C4-C6) eller täta upprepade tromboflebiter.

Före ev remittering ska  inremitterande ha låtit göra en diagnostisk venös duplexundersökning av aktuell extremitet för att klargöra om operationsindikation kan föreligga.

Diagnostik och utredning

Ytliga vidgade vener delas upp i varicer >3mm och teleangiektasier <3mm i diameter.

Venös insufficiens indelas enligt den internationella CEAP-klassifikationen (Clinical-Etiological-Anatomical-Pathological) där den kliniska delen, C-delen, speglar klinisk allvarlighetsgrad.

C0

Inga synliga eller palpabla tecken på venös sjukdom

C1

Telangiektasier eller retikulära vener

C2

Varicer, med eller utan symptom

C3

Ödem

C4

Pigmentering, eksem, lipodermatoskleros, atrophie blanche

C5

Läkt venöst sår

C6

Aktivt venöst sår

 

Målet med kirurgisk behandling är att förhindra eller läka bensår. 

Majoriteten av patienterna är asymptomatiska eller rapporterar måttliga symptom, såsom bensvullnad, trötthet , värk och tyngdkänsla (C1-C3). Dessa symptom förbättras vanligen av kompressionsbehandling.

En mindre andel av patienterna med varicer uppvisar hudförändringar (C4-C6) såsom eksem, hyperpigmenteringar, sår eller utläkta sår vid ankeln. Dessa patienter är viktiga att identifiera för att minska risk för och ge möjlighet till utläkning av sår.

Om patienter med hudförändringar (C4-C6) har operationsönskemål ska primär vårdgivare beställa venös duplex via Avdelningen för Klinisk Fysiologi. Undersökningen utförs för att kartlägga kärlanatomi och venklaffunktion i djupa och de stora ytliga venstammarna (Vena Saphena Magna och Vena Saphena Parva).

  • Om det föreligger insufficiens inom Saphena Magna eller Parva kan operation vara aktuell. Remiss skrivs till kirurgmottagningen, Länssjukhuset  Ryhov 

  • Om samtidig eller enbart djup venös insufficiens påvisas är patienten i behov av adekvat kompressionsbehandling, och operation i praktiken aldrig aktuell och endast kompressionsbehandling är möjlig. Patienterna bör utrustas med kompressionsstrumpa grad 2-3.

  • Om det inte påvisas staminsufficiens i Magna eller Parva föreligger ingen indikation för kirurgi och remissbehov föreligger ej till kirurgmottagning.

Behandling

Kompressionsbehandling

Majoriteten av patienterna är asymptomatiska eller rapporterar måttliga symptom, såsom bensvullnad, trötthet, värk och tyngdkänsla (C1-C3). Dessa symptom förbättras vanligen av kompressionsbehandling. Kompressionsstrumpa grad 1-2 rekommenderas.

Patienter med kosmetiska eller symptomgivande varicer (C1-C3) och operationsönskemål hänvisas till privata vårdgivare.

Om samtidig eller enbart djup venös insufficiens påvisas är patienten i behov av adekvat kompressionsbehandling, och operation i praktiken aldrig aktuell och endast kompressionsbehandling är möjlig. Patienterna bör utrustas med kompressionsstrumpa grad 2-3.

Operativ behandling

Vid sår, hudförändringar, upprepade tromboflebiter och påvisad ytlig staminsufficiens (Magna eller Parva) är operation angeläget, medan djup insufficiens inte är åtgärdbar operativt. Behandlingen syftar ej till att ta bort synliga kärlkylsen. Dessa kvarstår många gånger efter operation samtidigt som symtomen minskar.

Operationsmetoder

  • RF-behandling av Vena Saphena Magna eller Parva(radiofrekvensablation vid 120 grader C)
  • Skumsklerosering av Vena Saphena Magna eller Parva
  • Hög underbindning av Vena Saphena Magna eller Parva samt resektion

Sjukskrivning

Sjukskrivning vid åderbråck, försäkringsmedicinskt beslutsstöd, Socialstyrelsen (nytt fönster)

Fastställt: 2016-05-20

Reviderad: 2018-06-13

Giltigt till och med: 2020-06-13

Fastställt av: Medicinsk programgrupp kirurgi och primärvård

Ansvarig grupp: Kirurgi

Granskat av grupp: Kirurgi

Kontaktperson för innehåll:

Lennart Spång, Distriktsläkare, Aneby vårdcentral, Privata vårdgivare

Håkan Åstrand, Överläkare, Kirurgkliniken Jkp län, Kirurgisk vård

Författare:

Uppdaterad: 2019-02-01
Åsa Pettersson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv