Region Jnkpings ln Support
Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg

Vanliga frågor och svar

1. Inloggningssvårigheter

Exempel på frågor: Inloggningssvårigheter. Olika felmeddelanden.

2. Arbeta i registret

Exempel på frågor: Hur lär jag mig registrera? Vad innebär klarmarkering, påbörjad/ej påbörjad? Hur gör jag om en person avlidit, flyttar eller vårdkontakten upphör? Hur ändrar jag en felregistrering?

3. Rehabilitering

Exempel på frågor: Vilken version av COPM är aktuell? Kan COPM och rehabilitering i Senior alert användas inom både landsting och kommun?

4. Att ansluta till registret

Exempel på frågor: Behövs IT-applikation? Finns testmodul? Kostnad? Kvalitetsregister visavi patientdatalagen? Finns central instans som kvalificerar?

Uppdaterad: 2017-09-08
Anna Trinks, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion