Region Jnkpings ln Personal i vård/omsorg
Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg

Punktprevalensmätningar (PPM) och resultat

PPM 2020

Punktprevalensmätningen för 2020 äger rum 19 november.

Mätningen innebär att Senior alert gör ett datauttag som baseras på antal inskrivna personer på samtliga enhetstyper, gäller då både kommunala- och landstingsverksamheter för samtliga juridiska vårdgivare. Datauttaget görs på riskbedömningar, planerade och utförda åtgärder samt pågående trycksår. Resultatet redovisas på kommun-, sjukhus- och privat vårdgivarnivå och kan ses på enhetsnivå i registsret under Resultat.

Vilka deltar i mätningen? Alla enhetstyper

Hur genomförs mätningen? Hudbedömning genomförs på alla personer som är inskrivna på enheten 19 november.

Gör följande:

- Säkerställ att ni har rätt trycksårsinformation via enhetsöversikten. Klicka på knappen "Trycksår" för att markera alla personer i listan som har pågående trycksår. Stämmer antal personer samt antal trycksår? Uppdatera vid behov.

- Via personöversikten kan man uppdatera status till läkt på de personer som inte längre har trycksår och lägg in eventuella trycksår som saknas. Se även över aktuell kategoristatus och uppdatera vid försämringar.

- Fram till och med 3 december finns det möjlighet att efterregistrera riskbedömningar, uppföljningar och trycksårsstatus som var aktuella datumet för mätningen.

Protokoll vid hudinspektion och uppdatering av information i Senior alert, se även Instruktioner till PPM till höger på denna sida.

Hur redovisas resultatet? Resultatet redovisas på kommun-, sjukhus- och privat vårdgivarnivå på Senior alerts hemsida.Resultatet på enhetsnivå ses i ”Koll på läget”

 

Resultat från tidigare punktprevalensmåtningar

 

Resultat från tidigare punktprevalensmätningar.

 

Instruktioner PPM

 

Beskrivning av hur mätningen går till

 

Kontakt

Kicki Malmsten
kristina.malmsten@rjl.se
076-7232004

Uppdaterad: 2020-10-23
Erica Löwhagen, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion