Region Jnkpings ln Vårdpersonal
Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg

 Senior alert tårtaMånadens tårta april

 

Tårtan går till utvald enhet som har nominerats och som kan visa upp ett bra mätresultat av sitt arbete med Senior alert. Grattis till alla vinnare!

 

2016

  • Sommar 2016 Medicinavd 4, 5 och HIA vid Aleris Specialistvård Bollnäs sjukhus

2015

Så firades månadens tårta 2015

I Hudiksvall avd 1, på Gotland, Värnamo sjukhus, Medicin avd C och D samt på Norra Bergens äldreboende.

  • Hösten 2015 - Ortopedkliniken Gävle

  • April och maj - Ekerö och Gotlands kommuner för mycket bra resultat i PPM-mätningar om trycksår.

  • Mars - Kirurgavdelning 1  på Hudiksvalls sjukhus har skapat bra inskrivningsmall och patientinformation.

  • Februari - för bra årshjul för riskbedömningar, teamarbete och teamledning, Norra Bergens äldreboende i Askersund.

  • Januari - För goda resultat gällande viktminskningar, Medicinska vårdenheterna A, B, C och D på Värnamo sjukhus, Region Jönköpings län.

2014

Kollage från firande av Månadens tårta.

Se bilderna från 2014 och 2013 i bättre format här, pdf-fil.

 

2013

De firar månadens tårta.

     

Kontakt:

 

 

 

 

 

 

 

Uppdaterad: 2016-06-14
Anette Vernersson, Psykiatriska kliniken Länssjukhuset Ryhov, Psykiatri rehab o diagnostik