Region Jnkpings ln Specialiserat kliniskt kunskapsstöd
www.domannamn.se

Bakgrund

Detta dokument syftar till att vara ett handläggningsstöd för behandling och uppföljning av epilepsi hos vuxna vid medicinklinikerna i Region Jönköpings Län. Dokumentet är sammanställt av Processgrupp Neurologi.

För utförlig behandlingsrekommendation hänvisas till Läkemedelsverket: Behandling av Epilepsi, Läkemedelsverket (nytt fönster). Prevalensen för aktiv epilepsi är cirka 0,7 %. Detta innebär att det i länet finns ungefär 2400 personer med epilepsi. Med aktiv epilepsi menas att patienten haft oprovocerade anfall under de senaste 2-5 åren.

Epilepsi bör som regel handläggas av neurolog. Äldre patienter med stabilt reglerad epilepsi som har ett kommunalt vårdboende omhändertas idag i stor utsträckning av primärvårdsläkare. Vid behandlingssvikt eller misstanke om läkemedelsrelaterade långtidsbiverkningar bör neurologspecialist konsulteras.

Mer information

Detta är ett underdokument till Epilepsi hos vuxna

Uppdaterad: 2020-04-08
Conny Thålin, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion