Region Jnkpings ln Specialiserat kliniskt kunskapsstöd
www.domannamn.se

Bakgrund

Riktlinjerna utgår från Handikappreformen 1994. Där klargörs att funktionsnedsättningar är en naturlig företeelse i en population. Människor med funktionsnedsättningar ska inte betraktas som en särskild grupp i samhället. Kvalitetskraven utgår från Handikappreformens bärande principer; tillgänglighet, självbestämmande, delaktighet, kontinuitet och helhetssyn.
Personer med funktionsnedsättningar ska därför erbjudas vård på lika villkor som övriga länsinvånare.

Uppdaterad: 2017-04-27
Emma Rosenquist, Kvinnokliniken Länssjukhuset Ryhov, Kirurgisk vård