Region Jnkpings ln Specialiserat kliniskt kunskapsstöd
www.domannamn.se

Ögonprotes, förskrivning, Region Jönköpings län

Innehåll på sidan:

Vårdnivå och remiss

Ögonproteser förskrivs av ögonläkare inom specialiserad vård.

Diagnostik och utredning

Ögonprotesen fyller både en kosmetisk och en rumsuppfyllande funktion i ögonhålan, för den som fått ett öga bortopererat eller deformerat. Behovet av variation i storlek, form och färg är betydande. I allmänhet krävs individuellt anpassade ögonproteser.

Standardproteser, som finns i lager vid ögonkliniken, kan i allmänhet användas medan man väntar på möjligheten att få en individuellt anpassad ögonprotes.

Utprovning

  • Utprovning och individuell anpassning av ögonprotes görs av ögonprotetiker.
  • Glasprotesen är ömtålig och det är angeläget att ha tillgång till en användbar reservprotes. Reservproteser utprovas på ögonmottagningen om inte den första standardprotesen kan användas.

Remiss till protesmakare

Patient som behöver protes får själv ringa till valfri protesmakare. Patienten ringer därefter till mottagningen och meddelar vilken protesmakare man bokat tid till samt datum. Förslag på protesmakare, se patientinformation.

Instruktioner, mottagningen

  • Mottagningen utfärdar en specialistvårdsremiss (betalningsförbindelse) till vald protesmakare. Fyller i dagsjukvård och eventuell ersättning för resa (fråga patienten hur man tar sig dit).
  • Specialistvårdsremissen skannas in i journalen och slängs därefter.
  • Journalanteckning kodas Z44.2
  • Protesmakaren skickar faktura och fakturaenheten ser att specialistvårdsremiss är utfärdad och betalar därmed fakturan.

Uppföljning

Byte av ögonprotes administreras av ögonmottagningen, Länssjukhuset Ryhov. Protesbyte sker med tre års intervaller. Om tätare byten önskas tar patienten själv kontakt med ögonmottagningen.

Barnperspektivet

Barn kan byta protes oftare beroende på tillväxt.

Omvårdnad

Vårdhandboken om ögonprotes.

Resultat

Att patienten har en ögonprotes som känns bra för patienten.

Fastställt: 2016-06-03

Reviderad: 2016-06-03

Giltigt till och med: 2018-06-03

Fastställt av: Medicinsk programgrupp ögonsjukvård

Ansvarig grupp: Ögon

Granskat av grupp: Ögon

Kontaktperson för innehåll:

Jes Mortensen, Överläkare, Vårdval spec vård ögon, Privata vårdgivare

Författare:

Susanne Svensson Kauppinen, Verksamhetschef, Ögonmottagningen Värnamo sjukhus, Kirurgisk vård

Leena Tjärnén, Distriktssköterska, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv

Uppdaterad: 2016-06-08
Gun Ljungqvist, Resursenheten, Psykiatri rehab o diagnostik