Region Jnkpings ln Barndialogen
http://plus.rjl.se/barndialogen

Mer information Barn till föräldrar med psykisk ohälsa/beroendeproblematik

Barn som anhöriga - informationsmaterial

Barn som anhöriga - material att beställa genom Raindance

Material med ett artikelnummer går att beställa från Raindanceportalen

1177 Vårdguiden

BUMM/ungdomsmottagningar, Jönköpings län

Modeller, kartläggningar, riktlinjer och rapporter

Nationellt kompetenscentrum anhöriga, NKA

SKL

Socialstyrelsen

Stöd för barn, ungdomar, vuxna och personal

Uppdaterad: 2018-05-17
Noomi Carlsson, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion