Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Framfotsbesvär, Hallux rigidus

Vårdnivå och remiss

Vid symtomgivande hallux rigidus skall först skoanpassning och stelt kolfiberinlägg prövas.

Remiss till ortoped är aktuellt om:

Värk i stortån har varit ett besvär en längre tid. Styvt inlägg har prövats minst 1 månad utan tillräcklig lindring. Personen vill genomgå operation.

Diagnostik och utredning

Anamnes
Vad är det största besväret? Är andra leder drabbade? Gikt eller inflammatorisk ledsjukdom i anamnes eller släkt?

Typiska symtom på hallux rigidus är:

  • Stelhet i stortåns grundled
  • Smärta djupt i leden
  • Värk när skorna trycker på leden eller på osteofyter som bildats runt leden
  • Smärta när stortån böjs upp vid stegavecklingen

Stelhet är inte obligat. Gikt är en differentialdiagnos som bör misstänkas vid vid intermittenta besvär eller när återkommande kortare perioder med kraftigt ökade besvär förekommer.

Status
Rörelseomfång i MTP-1. Jämför andra sidan. Ömhet mot stortåns grundled.  Dorsala knölar (osteofyter)? Är stortån onormalt mycket i valgus? Hammartår? Ömhet under MTP 2-5. Förhårdnader under foten?

Röntgen
Röntgen av aktuell fot med frågeställning hallux rigidus skall vara utförd och svar föreligga innan remiss skrivs.

Prevention

Ingen känd. En del av dem som får hallux rigidus har en generell artrossjukdom. Enskata personer får besvär av en hallux rigidus redan i 30-40 årsåldern.

Behandling

Råd om vida skor som inte trycker på stortåns grundled. Vid lindrigare besvär kan en ”walkingsko” med styv sula från en sportaffär hjälpa tillräckligt mot den djupa ledvärken. Nästa steg är ett tunt helt styvt kolfiberinlägg som läggs i skon. I båda fallen handlar det om att minska rörelsen i stortån vid gång. Eftersom kolfiberinlägget kan gå av efter något år bör man tala om detta för patienten och skriva remiss till Team Olmed som gäller 5 år.  Hålfotsinlägg brukar inte hjälpa, och ska inte förskrivas om inte annan tydlig indikation för sådant finns.

Den hjälp man kan få på ortopeden är operativ. Det finns tre metoder och vilken som väljs beror på symtom, grad av artros och i viss mån av patientens önskan. För en enkel beskrivning följ länken Patientinformation med bilder

Sjukskrivning

Sällan aktuellt förutom postoperativt. Efter operation cirka 2 v sjukskrivning vid kontorsarbete om patienten kan sitta med foten högt och ordna transport till arbetet. Vid gående/stående arbete som för en undersköterska eller industriarbetare 4-6 v om enklare operation. Upp till 3 månader om steloperation måste göras.

Samarbete mellan primärvård och ortopedi i sjukskrivningsärenden

Vissa fotbesvär, Försäkringsmedicinsk information, Socialstyrelsen (nytt fönster)

Uppföljning

  • Uppföljning efter icke kirurgisk behandling sker på patientens initiativ.
  • Postoperativ uppföljning sker via ortopeden.

Kvalitetsindikatorer

Betydligt minskad smärta.

Rehabilitering

Se ovan under rubrik Behandling.

Uppdaterad: 2018-05-23
Åsa Pettersson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv