Region Jnkpings ln Qulturum
plus.rjl.se/qulturum

ERAS - Enhanced Recovery After Surgery

ERAS är ett koncept som innefattar rutiner för hela den perioperativa vården för stor
kirurg. Syftet är att uppnå snabb återhämtning för patienter som genomgår större kirurgiska ingrepp. ERAS-konceptet börjar användas då operation är överenskommen tillsammans med patient och pågår till och med uppföljning tre månader efter utskrivning från sjukhus.

För att konceptet ska fungera krävs samverkan mellan många olika professioner och funktioner på ett sjukhus och det ställer stora krav på samverkan och stöd för att få hållbarhet. Läs gärna mer om ERAS på: http://www.erassociety.org/

Implementering av ERAS-konceptet med stöd till medarbetare/verksamheter/sjukhus pågår kontinuerligt med mål att ERAS blir hållbart och upplevs värdefullt för både patient, personal och verksamhet.

 

Kontakt

 

Uppdaterad: 2020-12-01
Rebecka Berger, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion