Region Jnkpings ln Vårdpersonal
Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg

Sommar 2016

Senior alert tårtan går till Medicinavd 4, 5 och HIA vid Aleris Specialistvård Bollnäs sjukhus

Stort Grattis till er!

Motivering lyder

Medicinavd 4, 5 och HIA vid Aleris Specialistvård Bollnäs sjukhus har med sina tydliga mål och styrning i verksamheten och med kompetenshöjning inom vårdprevention lyckats visa på goda resultat. Fallen minskar!

Sammanfattning av processen

”Senior alert är idag en självklarhet i mötet med den äldre patienten”

Medicinavdelningarna vid Aleris Specialistvård Bollnäs sjukhus har byggt upp en bra kompetens inom vårdprevention. Fokus har varit kompetenshöjning för undersköterskor.

Det allra viktigaste är ledning och styrning i alla led för att nå resultat. Det handlar om att mäta för att veta. Vid varje ledningsgrupp en gång per månad redovisas resultat för avdelningen. Täckningsgraden för riskbedömningar är över 90% och 95% för förebyggande åtgärder och uppföljning. För att alla enheter som kunna arbeta likvärdigt har man skapat en Senior alert grupp som kan stötta varandra i olika funderingar. Framgångsfaktorn är allas engagemang för att förbättra patientsäkerheten från undersköterska till högsta ledning.

Avdelningarna mäter trycksår och VRI varje månad. Samtliga avdelningar på sjukhuset använder Senior alert förutom Intensiven som kommer att påbörja sitt arbete med Senior alert i höst. Det finns rutin att alla fall ska registreras i Senior alert. Vid fler än 10 fall per månad så skrivs en avvikelse i deras ledningssystem.

Anette Frisk, enhetschef avd 5 berättar förutom ovanstående framgångsfaktorer att de under flera år har köpt in halksockor som patienten får ta med sig hem vilket är mycket uppskattat av senioren själv.

TACK Senior alert!

Tårtorna var fantastiskt goda och det var en härlig upplevelse att få dela ut dem till personalen på de olika enheterna samt fota dem förstås.

En bra sporre att visa sig att det lönar sig att arbeta vårdpreventivt och att arbetet blir uppskattat och synliggjort.

Kontakt

Anette Frisk
Enhetschef, avdelning 5

Webbplats: Aleris specialistvård Bollnäs

Uppdaterad: 2016-06-16
Rolf Bardon, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion